Richting binnen organisaties wordt bereikt wanneer helder is wat individuele en teamdoelen zijn. Doelen geven richting en een kader om behaalde resultaten te toetsen.  Echte verandering start met de bereidheid van ieder mens om zichzelf te willen ontwikkelen. Binnen een team betekent dat de bereidheid om oude paden te verlaten en nieuwe, effectievere paden in te slaan.

 

Windeffect werkt vanuit een leeromgeving waarin mensen uitgedaagd worden om hun unieke talenten te herkennen, te gebruiken en te ontwikkelen. Met zeezeilen als metafoor wordt zichtbaar welke talenten in een groep aanwezig zijn. De handelingen aan boord om een zeereis aan te gaan geven duidelijkheid over ieders gedrag en het effect daarvan op anderen. Door veranderingen van koers, de finetuning van zeilen, lijnen en gewichten wordt binnen teams zichtbaar gemaakt hoe subtiele aanpassingen een grote verandering teweeg kunnen brengen.

 

Wat onuitgesproken onder de oppervlakte drijft wordt boven water gehaald. En dat alles met maar één doel: het bereiken van het gewenste effect in de eigen werkomgeving van het team.