Windeffect over individuele ontwikkeling:

"Wanneer je werkt vanuit de onbegrensde mogelijkheden van ieder mens, dan wordt werken bevrijdend"

 

Windeffect creëert een leeromgeving waarin mensen uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat er direct om hen heen gebeurt. Windeffect geeft geen advies en biedt geen kant en klare oplossingen. Windeffect ondersteunt het eigen zelfsturend en oplossend vermogen.

 

Coaching vereist een actieve houding. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij bereid en in staat is om zelf aan de slag te gaan met de resultaten van de training of coaching. Zo wordt samen effect bereikt.